Spotlight top banner

Spotlight is a monthly newsletter of the American Information Resource Center at the U.S. Consulate General in Krakow. See the latest issues below. To subscribe to an e-mail version of Spotlight newsletter, please send an e-mail with "Subscribe to Spotlight" in the Subject line to KrakowAIRC@state.gov. State your name and choose between English and Polish versions in the e-mail. To unsubscribe please send an e-mail with "Unsubscribe" in the Subject line from the same address.

Spotlight jest comiesięcznym biuletynem informacyjnym Amerykańskiego Centrum Informacji przy Konsulacie Generalnym USA w Krakowie. Poniżej ostatnie wydania Spotlighta. W celu subskrypcji elektronicznej wersji biuletynu Spotlight, proszę wysłać e-mail z tematem "Prenumerata Spotlighta" na adres KrakowAIRC@state.gov. W treści listu proszę podać swoje imię i nazwisko oraz zaznaczyć swój wybór między wersją angielską i polską.

February 2016
Educational Fair

Luty 2016
Targi edukacyjne

January 2016
Concerts of American Music

Styczeń 2016
Koncerty muzyki amerykańskiej

November 2015
The 2nd Polish-American Innovation Bridge

November 2015
The 2nd Polish-American Innovation Bridge

September 2015
Beginning of a new school year

Wrzesień 2015
Początek nowego roku szkolnego

Summer 2015
American basketball players

Lato 2015
Wizyta amerykańskich koszykarzy

This website is produced and maintained by the American Information Resource Center (AIRC) of the U.S. Consulate General in Krakow, Poland.  Links to other Internet sites should not be construed as an endorsement of the views contained therein.

Disclaimer & Privacy notice